strzalka Miejsce pełne przygód strzałka

Żłobek rozpoczął swoją działalność 1 lutego 2014 roku. Jesteśmy pierwszym w mieście żłobkiem przyzakładowym. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę , która ma świadomość pracy z dzieckiem , zna jego potrzeby i potrafi im sprostać. Troskliwą opiekę oraz pielęgnację zapewniają dzieciom czułe i doświadczone opiekunki , które dbają o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwoju swoich podopiecznych. Każdego dnia dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zabawach i zajęciach ruchowo-umuzykalniających, plastycznych, tematycznych i dydaktycznych. Staramy się, by współpraca z nami była zadowalająca .Naszym zadaniem jest wywołać uśmiech na twarzach dzieci, oferując im ciepło i pomoc w każdej sytuacji. Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje rozwiązań, które pozwolą udoskonalić świadczone przez nas usługi w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Tczewa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego